domena-klienta.com

Raport dla lean-soft.com


Wykonany w dniu March 17, 2014, 1:34 pm

Zintegrowane systemy komputerowe oraz programy i usługi dla biznesu
53.0
z 100
?

Odwiedzający

Szacunki nt. oglądalności

Oglądalność nie dotyczy unikalnych użytkowników/miesiąc
Pokaż wskazówkę

Możecie Państwo użyć wiele różnych narzędzi do oceny oglądalności strony internetowej: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, oraz Alexa.

Ranking Alexa

558,577

Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie

Niski ranking oznacza, że Państwa strona oglądana jest przez dużą liczbę użytkowników internetu.

Państwa rankig Alexa jest dobrym wskaźnikiem opisującym ruch na stronie internetowej, jednakże jest on tylko szacunkiem..

Przeglądając listę najczęściej odwiedzanych stron internetowych wg kraju można uzyskać bardzo ciekawy obraz.

Quantcast podaje podobne usługi.

Ranking strony

3
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie

Ranking stron jest metodą na ustalenie ważności strony internetowej i jest reprezentowany przez cyfrę z zakresu 0 do 10, głównie bazującą na jakośi linków zwrotnych.

Zawartość

Zaindeksowane strony

85
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Liczba podstron strony internetowej zaindeksowanych przez Google™.

Im więcej podstron zaindeksuje przeglądarka internetowa tym jest lepiej.

Niska ilość (w stosunku do całkowitej liczby podstron dla określonego adresu URL) prawdopodobnie wskazuje na fakt, że Państwa struktura linków wewnętrznych wymaga poprawy i przeszkadza wyszukiwarce internetowej w dotarciu do wszystkich podstron strony internetowej.

Zasoby: tutaj można zobaczyć, czy zawartość strony nie została przez kogoś podrobiona. Można również wykonać test z użyciem poszczególnych słów kluczowych w wyszukiwarce internetowej w celu sprawdzenia względnej pozycji dla analizowanych słów kluczowych.

Lista najpopularniejszych podstron Państwa strony internetowej.

Analiza wewnętrzna SEO

Analiza

URL

http://lean-soft.com

Długość: 9 znaków

Pokaż wskazówkę

Warto wybierać krótką nazwę domeny. Jeśli możliwe, nie powinno się używać długich nazw domen internetowych.

Nazwa domeny stworzona w postaci opisowej, lepiej jest rozpoznawana przez wyszukiwarki internetowe. Każdy użytkownik internetu powinien mieć możliwość zerknięcia na adres domeny i na tej podstawie powinien umieć się domyśleć treść strony internetowej jeszcze przed jej wybraniem (np. http://www.mojastrona.pl/omnie).

Warto mieć na uwadze fakt, że nazwy domen internetowych są ważną częścią strategii efektywnego SEO .

Warto używać czytelnych adresów intenetowych w celu łatwiejszego dostępu do strony internetowej przez wyszukiwarkę Google™.

Źródła: poszukiwanie dobrej nazwy domeny internetowej . Jeśli dobre nazwy domen nie są osiągalne, wtedy warto rozważyć sięgnięcie do zaraezerwowanych domen, ale wystawionych do sprzedaży Sedo.

W celu zabezpieczenia się przez kradzierzą marki, warto rozważyć ochronę prawną Państwa domeny.

Tytuł

Lean-soft - oprogramowanie dla biznesu

Długość: 46 znaków

Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Najlepiej, aby tytuł strony zawierał między 10 i 70 znaków (włączając w tą ilość spacje).

Warto zwrócić uwagę, aby tytuł był czytelny i zawierał Państwa najważniejsze słowa kluczowe.

Należy się upewnić, że każda z podstron posiada unikalny tytuł.

: Polecam skorzystać z snippet-optimizer w celu sprawdzenia jak nasz tytuł oraz opis wygląda w wyszukiwarce Google&trade .

Opis Meta

Zintegrowane systemy komputerowe oraz programy i usługi dla biznesu

Długość: 68 znaków

Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Opis Meta umożliwia wpływanie na wygląd opisu stronu wyświetlanego w wyszukiwarce internetowej.

Panstwa opis META zawiera między 70 a 160 znaków, co jest super z punktu widzenia SEO.

Proszę się upewnić, że opis META jest czytelny i zawiera najważniejsze słowa kluczowe.

Ponadto warto sprawdzić, czy każda z podstron posiada unikalny opis META.

Słowa kluczowe

programy dla firm, MRP II, Six Sigma, 6 Sigma, Kaizen, ciągle doskonalenie, KVP, Zarządzanie firmą, MRP, ERP, CAQ, CRM, Computer Aided Quality, quality management, QS, SPC, MSA, komputer, computer, system, oprogramowanie zintegrowane, programowanie, biznes, business, Lean, produkcja, production, handel, trade, usługi, service, jakość, ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, ISO/TS 16949, quality, management, software, Lean-Soft, Lean-software, Lean Management, Lean Manufacturing, Lean-MES, Lean-Project, Lean-MS, Lean-QS, Lean Thinking, informatic, informatyka, SAGE, Symfonia, Nowoczesna firma

Długość: 597 znaków

Pokaż wskazówkę

Słowa kluczowe są używane do podkreślenia tematyki strony internetowej. Tymczasem ponieważ spamerzy wyszukiwarek nadużywają stosowania Tagów, dlatego nie przyczyniają się one do podnoszenia rankigu strony.

Nagłówki

H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 3 0 0 0
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Warto używać słów kluczowych w nagłówkach. Proszę się upewnić, że pierwszy poziom znaczników (<H1>) zawiera najważniejsze słowa kluczowe.

Dla poprawy pozycji SEO w tytule strony warto również używać nagłówka <H1>.

Obrazki

Znaleźliśmy 13 obrazów na tej stronie.

0 brakuje znaczników alt!

Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Altrybuty obrazków nazywają się (znacznikami ALT) i powinny być używane dla każdego obrazku znajdującego się na stronie. Proszę podawać atrybuty ALT, tak aby wyszukiwarka internetowa lepiej potrafiła odczytać zawartość umieszczonej na stronie internetowej obrazków.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, że roboty wyszukiwarek internetowych nie są w stanie "widzieć" obrazków. Atrybuty opisu ALT pozwalają "podłączyć" opis do każdego obrazka.

Atrybuty obrazków opisują treść obrazków i dlatego dzięki tym opisom mogą one wystąpić w wyszukiwarce Google&trade .

Proszę sprawdzić obrazki na Państwa stronie i upewnić się, że dla każdego z nich został umieszczony opis.

Warto ograniczać liczbę obrazków wyświetlanych na stronie lub ich wielkość w celu optymalizacji czasów ładowania strony internetowej.

Stosunek tekst/HTML

3.68% (przejżyj tekst)

Lean soft oprogramowanie dla biznesu Lean soft oprogramowanie dla biznesu Home O firmie Oferta Polecamy Wsp praca Kontakt Do pobrania Oferta Lean MS Lean QS Lean CRM Lean Project Lean Transfer Lean MES Lean MT Witamy serdecznie na naszej stronie Firma Lean soft oferuje oprogramowanie do zarz dzania ma i redni firm Oferowane oprogramowanie tworzone jest z my l o przedsi biorstwach zamierzaj cych funkcjonowa wg rozwiaza opartych na Lean Management W ofercie znajduj si programy do zarz dzania firm produkcyjn us ugow i handlow Firma Lean soft oferuje jeden z najlepszych system w do zarz dzania firm produkcyjn w grupie najta szych rozwi za w wielu obszarach nie ust puje du ym systemom W obszarze zarz dzania jako ci oferujemy bardzo innowacyjny i praktyczny system komputerowy Lean QS dzi ki kt remu mo na znacz co poprawi wszystkie procesy wyst puj ce w firmie bazuje na rozwi zaniach Six Sigma oraz dodatkowo wspiera spe nienie wymaga norm ISO 9001 ISO 14000 oraz ISO 18000 Jest to rozwi zanie komputerowego wspomagania jako ci CAQ Computer Aided Quality kt re mo e zosta zintegrowane z wi kszo ci system w klasy ERP Najnowsze uzupe nienie naszej oferty kt re pragniemy Pa stwu poleci to produkt Lean MES bazuj cy na technologii MES i umo liwiaj cy rejestracj oraz analiz danych pomiarowych proces w technologicznych rejestracja odbywa si w czasie rzeczywistym Na specjalne yczenie naszych klient w przygotowali my oprogramowanie Lean Transfer kt re za po rednictwem przegl darki internetowej umo liwia dost p do informacji pochodz cych z naszych produkt w Lean QS oraz Lean MS PROMOCJA CENOWA w 2014 roku Oferujemy Pa stwu Praktyczne rozwi zania Oferujemy rozwi zania proste w obs udze szybkie w wdro eniu i u atwiaj ce codzienn prac Oszcz dno ci koszt w dzia alno ci Stosuj c nasze oprogramowanie osi gniecie Pa stwo optymalizacj koszt w dzia alno ci podstawowej minimalizacja personelu do obs ugi szybko proces w przejrzysto i czytelno podejmowanych decyzji biznesowych Nowoczesne rozwi zania Wsp pracuj c z grup najlepszych fachowc w zapewniamy Pa stwu dost p do nowoczesnych rozwi za informatycznych bazuj cych na szczup ej organizacji Lean Thinking Ponadto nasze oprogramowanie podlega ci g emu doskonaleniu i w wielu obszarach dor wnuje zdecydowanie wi kszym rozwi zaniom informatycznym Copyrights LEAN SOFT Sp z o o nbsp copy 2012
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Jeśli stosunek teksu do kodu HTML jest poniżej 15% to wtedy oznacza to, że Państwa strona potrzebuje więcej tekstu do wypełnienia ją.

W celu poprawy pozycji SEO przez dodanie odpowiedniego tekstu na stronie internetowej zwiększamy częstotliwość występowania słów kluczowych.

Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Ramki mogą wywoływać problemy interpretacyjne dla wyszukiwarek ponieważ nie są one zgodne z modelem pracy wyszukiwarek w internecie - warto unikać stosowania ramek jeśli jest to tylko możliwe.

Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Flash powinien być stosowany wyłaczenie w przypadku chęci wzmocnienia prezentowanych treści na stronie. Należy unikać stron internetowych wykonanych wyłącznie za pomocą techniki Flash aby uzyskać maksymalizację efektu SEO.

Chociaż elementy oparte o Flash wyglądają zdecydowanie ciekawiej, to niestety nie mogą one być indeksowane przez wyszukiwarkę ( może się to zmienić w niedalekiej przyszłości).

Ta wskazówka dotyczy również elementów opartych o programowanie AJAX (ten obszar również może się zmienić w niedalekiej przyszłości).

Analiza wewnętrzna

Analiza wewnętrzna strony www

 

Tytuł Opis Meta Stosunek tekst/HTML
0.00%
0.00%
0.00%
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Proszę używać narzędzia Google™ Webmaster Tool do poprawy sposobu w jaki wyszukiwarki internetowe indeksują Państwa stronę www.

Zgodność strony www

Analiza www

Dobrze. Panstwa strona bez www prowadzi do właściwego adresu
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Żądanie przekierowania z niedopowiedniej nazwy hostingowej jest bardzo istotne ponieważ wyszukiwarki internetowe odczytują adres URL z oraz bez "www" jako dwie zupełnie różne strony internetowe.

W momencie gdy Państwa domena jest już gotowa do pracy, warto używać przekierowania 301 dla całego ruchu dla Państwa domeny.

robots.txt

No robots.txt Found
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Plik robots.txt umożliwia zabezpieczenie dostępu do strony dla robotów wyszukiwarek internetowych i dodatkowo roboty mogą być niedopuszczone do określonych stron lub katalogów. Plik ten podaje również miejsce w którym znajduje się plik z mapą strony XML.

Mapa strony XML

  • No sitemap.xml Found
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Mapa stron zawiera listę adresów URL które są dopuszczone dla robotów oraz dodatkowo mogą zawierać dodatkowe informacje na temat ostatniej modyfikacji strony, częstotliwości zmian. Plik ten umożliwia ustawienie dostępu do strony dla wyszukiwarek w sposób bardziej inteligentny.

Zalecamy Panstwu przesłanie pliku mapy strony do narzędzia Google™ Webmasters Tools oraz do Yahoo Site Explorer.

Język

  • Deklarowany: pl
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Wskazówki dla międzynarodowych stron internetowych:

  • proszę zdefiniować język treści strony w kodzie każdej z podstron HTML .
  • Proszę również podać kod języka w postaci URL (np. "mojastrona.com/pl/mojastrona.html").

Typ dokumentu

XHTML 1.0 Strict
Pokaż wskazówkę

Deklarując typ dokumentu pomagamy wyszukiwarkom właściwie rozpoznać zawartość strony internetowe.

Kodowanie

utf-8
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Określając kodowanie języka/znaków możemy zabezpieczyć sie przed problemem niewłaściwej interpretacji znaków specjalnych.

Google Analytics

No
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Bądź pewny dużego potencjału Google Analytics w technikach SEO i dlatego warto korzystać z tego narzędzia.

Walidacja W3C

Valid
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Proszę używać aktualne znaczniki, niezawierające błedy. Błędy syntaktyczne mogą spowodować wystąpienie dużych problemów z indeksowaniem strony internetowej.

W celu maprawy stwierdzonych błędów można uruchomić walidator W3C.

W3C jest konsorcjum które ustala wytyczne standaryzacyjne języka HTML.

Zewnętrzne SEO

Popularność

Data ostatniej wizyty robota Google

16 Mar 2014 04:56:44 GMT
Pokaż wskazówkę

Roboty Google™ okresowo odwiedzają każdą stronę internetową w poszukiwaniu zmian występujących w treści strony internetowej. W zasadzie, jeśli robot Google™ będzie często odwiedzał Państwa stronę internetową wtedy jej zawartość będzie widoczna w wynikach wyszukiwarek.

Tutaj możecie Państwo sprawdzić czy zawartość Waszej strony oraz linki zostały zaindeksowane przez Google™.

Jeśli Google's™ nie zapisało tekstu lub linku ze strony, wtedy prawdopodobnie występuje jakiś problem programistyczny w Państa stroną.

Linki zwrotne

54
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Linki zwrotne są połączeniami Waszej strony z innymi stronami. Jest to odpowiednik rankingu popularności Państwa strony.

Ponieważ czynnik ten jest bardzo istotny dla SEO, dlatego powinni Państwo przygotować strategię poprawy jakości i ilości linków zwrotnych.

Linki zwrotne edukacyjne .edu

0
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Ponieważ linki z rozszerzeniem .edu są zarezerwowane dla instytucji naukowych, dlatego domeny edu mają wysokie poważanie w internecie.

Linki prowadzące do Państwa strony z domen z rozszerzeniem .edu posiadają wysoką siłę w działaniach SEO.

Linki rządowe .gov

0
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Ponieważ linki z rozszerzeniem .gov są zarezerwowane dla instytucji rządowych dlatego postrzegane są jako strony o dużym autorytecie.

Linki prowadzące do Państwa strony z domen z rozszerzeniem .gov posiadają wysoką siłę w działalniach SEO.

Katalogi

Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

DMOZ jest wielojęzycznym otwartym katalogiem zbudowanym i zarządzanym przez grupę wolontariuszy.

Umieszczając Państwa stronę w katalogu DMOZ jest bardzo istotne z punktu widzenia SEO, ponieważ wyszukiwarki internetowe biorą pod uwagę ten katalog przy ocenie strony.

Katalog Yahoo!

No
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Katalog Yahoo jest katalogiem porównywalnym do DMOZ.

Oferuje on dwie możliwości umieszczenia w nim strony internetowej: "standardową" (która jest darmowa) oraz płatną która jest realizowana w przyspieszonym tempie.

Media społecznościowe

Facebook Like

0
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

"Like" jest sposobem na uzyskanie pozytynego odgłosu w mediach społecznościowych jakim jest Facebook. Mogą Państwo polubić treść którą opublikowali Wasi przyjaciele i dać im w ten sposób pozytywny przekaz lub możecie polubić stronę na Facebook-u z którą Państwo się utożsamiacie. Możecie Państwo również polubić treści lub strony za pomocą wtyczek społecznościowych lub ogłoszenia umieszczone na stronie Facebook.

Google +1s

0
Pokaż wskazówkę
Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Przycisk +1 button umożliwia Państwu rozpoczęcie doskonałej kowersacji w internecie. Jeśli klikacie Państwo na przycisk +1 wtedy publicznie rekomendujecie określoną stronę w internecie. Możecie Państwo również używać +1 w celu podzielenia się swoją opinią wsród różnych grup społecznościowych na Google+.

Niskie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Obserwując aktualne dane na temat tweets-ów możemy się dowiedzieć co ludzie sądzą na temat naszej strony internetowej.

Linki zwrotne z Wikipedii

854
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Linki prowadzące do Państwa strony internetowej znalezione na Wikipedii.

Ponieważ Wikipedia jest aktualnie największym zbiorem informacji wiki na świecie, dlatego warto rozważyć napisanie artykułu na Wikipedii na temat Państwa strony internetowej.

Użyteczność

Favicon

No
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Łatwe do rozwiązania

Ikona favicon, jest doskonałym elementem wyróżniającym naszą stronę. Proszę się upewnić, że favicon odnosi się do Państwa marki.

Źródło: Zapraszamy do zerknięcia na ten film pokazujący świetne pomysły mające na celu poprawę Państwa wiedzy w temacie ikonki favicon.

Informacje na temat strony internetowej

Server

Czas ładowania

0.0311 sekund
Pokaż wskazówkę
Wysokie znaczenie
Trudne do rozwiązania

Państwa strona jest szybka i świetnie wykonana.

Prędkość strony jest bardzo istotnym czynnikiem przy ocenie Państwa strony przez wyszukiwarkę Google™ w wynikach wyszukiwania.

Tutaj możecie Państwo znaleźć kilka innych ciekawych wskazówek jak sprawić aby Wasza strona była szybsza.

Źródło: Warto monitorować serwer i otrzymywać ostrzeżenia SMS-owe w sytuacji kiedy Państwa strona jest niedostępna w internecie używając narzędzia Web Monitoring.

IP

194.181.15.37
Pokaż wskazówkę

Adres IP serwera ma duże znaczenie dla Państwa działań SEO.

Prosimy zastosować Robtex oraz DNSstuff w celu uzyskania szczegółowych danych na temat serwera dedykowanego dla Państwa domeny.

Lokalizacja

WARSAW, MAZOWIECKIE, POLAND

Pokaż wskazówkę

W celu poprawy czasu reakcji Państwa strony internetowej, ważna jest lokalizacja serwerów blisko waszych głównych rynków/ klientów.

Klikając na link możemy przeprowadzić test szybkości strony internetowej. Wszystko jest OK jeśli średni czas wysłania 10 pingów jest poniżej 300 ms.

Domena

Whois

									lean-soft.com domain lookup results from whois.PublicDomainRegistry.com server:

Domain Name: LEAN-SOFT.COM
Registry Domain ID: 1575878079_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
Updated Date: 12-Nov-2013
Creation Date: 16-Nov-2009
Registrar Registration Expiration Date: 16-Nov-2014
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Registrar IANA ID: 303
Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1-2013775952
Domain Status: OK
Registry Registrant ID: DI_10686839
Registrant Name: Jacek Suski
Registrant Organization: N/A (csid7713713)
Registrant Street: Koszykowa 21a
Registrant City: Oswiecim
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 32-600
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.510961697
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: esumis@gmail.com
Registry Admin ID: DI_29625662
Admin Name: Consulting Service Sp. z o.o.
Admin Organization: Consulting Service Sp. z o.o.
Admin Street: ul. Domaniewska 35A lok. 1B
Admin City: Warsaw
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 02-672
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.228538888
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: domeny@consultingservice.pl
Registry Tech ID: DI_29625662
Tech Name: Consulting Service Sp. z o.o.
Tech Organization: Consulting Service Sp. z o.o.
Tech Street: ul. Domaniewska 35A lok. 1B
Tech City: Warsaw
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 02-672
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.228538888
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: domeny@consultingservice.pl
Name Server: ns5.webd.pl
Name Server: ns7.webd.pl
DNSSEC:Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:
http://wdprs.internic.net/
>>>Last update of WHOIS database: 2014-03-17T12:34:42+0000Z<<<
Registration Service Provided By: CONSULTING SERVICE SP. Z O.O.
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.									
Pokaż wskazówkę

Starsze domeny są oceniane wyżej przez wyszukiwarki oraz osiągają lepsze wyniki SEO.

Google™ tymczasowo redukuje ranking nowej strony, umieszczając je w "przechowalni (sandbox)".

Używając domen które zostały zarejestrowane kilka lat wcześniej można złagodzić ten efekt.

Warto rozważyć również wskazówki Whois przy dalszej optymalizacji SEO.

Powrót na górę