LEAN-MT - jako informační nástroj pomoci řízení výroby a údržby.


    Lean MT


System LEAN-MT jako informační nástroj pomoci řízení výroby a údržby.
Zejména systém umožňuje:

• dohled zakázek pro pracovníky údržby,

• dohled plánované pravidelné monitorování strojů, zařízení, vybavení, atd

• vedení částmi strojního zařízení, skladování, střední materiály, atd.,

• analýzu a prezentaci výsledků ve formě přehledů a grafů (více než 50 map a zpráv),

• práci v režimu sítě, tj. každý uživatel je spoluautor a má přístup ke sdíleným informacím,

• práci v režimu sítě, tj. každý uživatel je spoluautor a má přístup ke sdíleným informacím,

• Uživatelé mají přístup k definovanému manažerských funkcí. Přístup je omezen na správu uživatelského jména a hesla,
Výše uvedený popis nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.