Kontakt:
 • Dane teleadresowe Lean-Soft

  LEAN-SOFT Sp. z o.o.

  ul. Sobieskiego 11/E6

  40-082 Katowice

  Tel.:+48 (0)510 961 697

  biuro@lean-soft.com - Współpraca

  info@lean-soft.com - Oferty

  Fax: 32 700 36 48

  Kapitał zakładowy: 40 000 zł, NIP PL9542739545, Regon 243061536


Oprogramowanie Q-CAD – graficzne wsparcie kontroli jakości.

  QCAD


Oprogramowanie Q-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników działów jakości oraz badań i rozwoju.


Główne możliwości funkcjonale oprogramowania Q-CAD obejmują:

• wykonywanie zdjęć,

obróbkę zdjęć oraz dokumentacji graficznej w innych formatach, w tym pliki CAD (nanoszenie znaczników, tekstów, opisów, obiektów graficznych takich jak prostokątów, elips, krzywych wielopunktowych, linii),

eksport znaczników do plików Excel lub do oprogramowania Lean-QS (umożliwiając przygotowanie reklamacji, planów kontroli, dokumentacji technologicznej, dokumentacji kontrolnej),

łączenie zdjęć i dokumentacji graficznej z obiektami dodatkowymi oraz ich eksport w postaci następujących formatów: jpg, tiff, png, bmp, gif, pcx, ico, xbmp, dcm, tga, jpg2, ps, pcx, pdf, psd,

• zapis dokumentu w formacie qcad i wtedy możliwa będzie ponowna edycja obiektów i rysunków wcześniej stworzonych w programie Q-CAD,

• wykonywanie obróbki obrazów (obróbka kolorów, jasności, barwienia),

• wykonywanie pomiarów detali występujących na zdjęciach (wymagane jest przeprowadzenie skalowania obrazów).


  QCAD

  QCAD

Oprogramowanie Q-CAD może być zastosowane w następujących obszarach w firmie:

kontrola wejściowa i wyjściowa w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych (kontrola wybranych parametrów, wymiarów, cech wyrobu lub materiału),

kontrola w produkcji w szczególności branża automotive, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, przemysł elektroniczny, przemysł szklarski, przemysł maszynowy, przemysł drzewny,

• budownictwo umożliwiając wykonywanie szacunkowych pomiarów obiektów (m.in. pomiar wymiarów zewnętrznych, pomiar kątów),

• przygotowanie dokumentacji technologicznej zawierającej system znaczników (dokumentacja APQP, plany kontroli, audity produktu),

kontrola wizualna wyrobów z różnych branż (jubiler, poligrafia, firmy z branży tekstylnej, pracownie biologiczne, serwisy RTV, serwisy komputerowe, serwisy telefonii komórkowej, serwisy samochodowe),

• przeprowadzenie audytów produktu (w szczególności parametrów wymagających kontroli wizualnej oraz pomiarów zewnętrznych detalu, pomiarów błędów wykonania detalu),

laboratoria badawczo-rozwojowe (szpitale, gabinety medyczne, jednostki badawcze wyższych uczelni, działy R&D w firmach),

działalność edukacyjna (szkoły, pracownie zajęć przyszkolnych, laboratoria przyszkolne).


  QCADAlikacja Q-CAD posiada narzędzie takie jak lupa umożliwiająca podgląd szczegółów detalu znajdującego się na rysunku (kształtu, kolorów) – możliwe jest płynne powiększanie szczegółów detalu.


  QCAD

Oprogramowanie Q-CAD może współpracować z kamerami i systemami wizyjnymi występującymi na rynku w różnej konfiguracji, w szczególności:

• kamery zewnętrzne,


  QCAD

• kamerki internetowe w laptopie,


  QCAD

• mikroskopy elektroniczne,


  QCAD
Poniższy film przedstawia wykonanie schematu organizacyjnego przy pomocy oprogramowania Q-CAD.


Wymagania instalacji systemu Q-CAD:

Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w Windows 2000/NT, XP, Vista, 7, 8, 10 (32 lub 64 bity),

Kamera lub inne źródło obrazu
Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.