Kontakt:
 • Dane teleadresowe Lean-Soft

  LEAN-SOFT Sp. z o.o.

  ul. Sobieskiego 11/E6

  40-082 Katowice

  Tel.:+48 (0)510 961 697

  biuro@lean-soft.com - Współpraca

  info@lean-soft.com - Oferty

  Fax: 32 700 36 48

  Kapitał zakładowy: 10 000 zł, NIP PL9542739545, Regon 243061536


Lean-MES - Rejestracja danych pomiarowych procesów technologicznych.


 • Lean MES


System Lean-MES jest aplikacją rozszerzającą funkcjonalność oprogramowania Lean-MS oraz Lean-QS o możliwość zbierania informacji w czasie rzeczywistym ze stanowisk produkcyjnych, czujników oraz sensorów pomiarowych zlokalizowanych w procesie technologicznym, sygnałów i parametrów jakościowych, a ponadto aplikacja umożliwia prowadzenie badań i analiz statystycznych podczas rozwoju procesu lub produktu.


Funkcjonalność systemu Lean-MES może obejmować:

• rejestracja postojów maszyn i urządzeń,

• rejestracja danych procesowych (pomiar wielkości elektrycznych, mechanicznych, akustycznych, drgań, innych) wraz z zastosowaniem limitów, obliczeń statystycznych, granic ostrzegawczych czy procedur realizujących określone funkcje sterujące,

• wizualizacja danych dotyczących produkcji, taktu linii produkcyjnej i aktualnego stanu urządzeń w czasie rzeczywistym,

• wizualizacja przepływu wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego,

• zbieranie informacji na temat danych jakościowych (wad wyrobów gotowych i półwyrobów),

• zbieranie danych badawczo-rozwojowych (dane atmosferyczne, środowiskowe, technologiczne, jakościowe) oraz powiązanie ich z parametrami procesu techologicznego lub wyrobu,

• generowanie raportów produkcyjnych, jakościowych oraz badawczo-rozwojowych,

• możliwość wymiany danych ze sterownikami, czujnikami, sensorami oraz systemami wizualizacji,

• internetowy dostęp "on-line" do danych pochodzących z aplikacji w czasie rzeczywistym,

• integracja z systemami ERP i CAQ.Korzyści ze stosowania systemu Lean-MES:

• wzrost produktywności dzięki śledzeniu i optymalizacji produkcji w czasie rzeczywistym,

• optymalizacja czasów przezbrojeń wraz ze skróceniem czasów przestojów,

• poprawa jakości produkowanych wyrobów dzięki nadzorowi kluczowych parametrów procesu (charakterystyki specjalne, procesy krytyczne),

• wizualizacja procesu produkcyjnego (atualny takt linii, stan różnych elementow wykonawczych linii lub maszyny, szybka lokalizacja awarii),

• możliwość doskonalenia procesów i produktów w oparciu o dane pomiarowe zbierane w dłuższym okresie czasu (testy, badania),

• wzrost szybkości reakcji na różne sytuacje awaryjne w firmie,

• zdalny dostęp do danych pomiarowych Ethernet, WiFi, DSL (Internet Exporer, Mozilla Firefox),Wybrane zrealizowane projekty:

System kontroli wydajności instalacji fotowoltaicznej, rejestrujący nastepujące wielkości pomiarowe:

- ciśnienie atmosferyczne,

- temperatura,

- kierunek i prędkość wiatru,

- wilgotność powietrza,

- natężenie nasłonecznienia,

- napięcie i prąd pracy generatora PV,

System rejestracji warunków otoczenia procesu technologicznego, analizujący stężenie następujących gazów:

- tlenek węgla CO,

- dwutlenek węgla CO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenek azotu NO,

- dwutlenek azotu NO2,

System nadzoru pracy zintegrowanej linii technologicznej, umożliwiający analizę "on-line" takich parametrów jak:

- wskaźnik OEE,

- tact time,

- wydajność,

- czasy przestojów,

- czasy awarii.Wymagania techniczne:

Klient ma do dyspozycji następujące wersje językowe oprogramowania Lean-MES:

- Polska

- Angielska

- Niemiecka


Wymagania instalacji systemu Lean-MES:

Windows serwer lub Linux Serwer (zalecany Ubuntu),

• Osprzęt firmy National Instruments lub podobny (dobór w zależnosci od wymagań w zakresie szybkości, niezawodności oraz dokładności systemu pomiarowego),

• Sieć strukturalna Ethernet zalecane min. 100 Mbit/s lub WiFi 802.11n.
Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.