Firma Lean-Soft oferuje współpracę przy uzyskaniu środków na wsparcie małych i średnich firm z udziałem środków UE.


  Optymalizacja firmy w internecie

  Wsparcie na terenie województwa opolskiego  2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

  Wsparcie w poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.)..

  Elementem uzupełniającym projekt mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).  Inwestycje wspierane w ramach działania 2.1.2 muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

  B2B Business to Business - model uwzględnia współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych.

  B2C Business to Consumer - model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK,

  B2E Business to Employee - model zakłada wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik.  Zakres przedmiotowy inwestycji wspieranych w ramach działania 2.1.2 i stanowisących koszty kwalifikowane obejmują::

  • wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B),

  • wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E),

  • wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).


  Poziom dofinansowania projektów:

  55% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,.

  45% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Średnich Przedsiębiorstw,

  70% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis.


  Kwota dofinansowania projektu:

  Maksymalna - 100 000,00 PLN


  Termin naboru wniosków:

  Początek - 12.09.2016,

  Koniec - 19.09.2016.
  Zaprszamy do kontaktu:
  • Dane teleadresowe Lean-Soft

   LEAN-SOFT Sp. z o.o.

   ul. Sobieskiego 11/E6

   40-082 Katowice

   Tel.:+48 (0)510 961 697

   biuro@lean-soft.com

   Fax: 32 700 36 48

   Kapitał zakładowy: 40 000 zł, NIP PL9542739545, Regon 243061536

  Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.