Firma Lean-Soft oferuje współpracę przy uzyskaniu środków na wsparcie małych i średnich firm z udziałem środków UE.


  Wsparcie UE

  Wsparcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego.

  Działanie ma na celu zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem, np. inteligentne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem; promocja nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców) oraz przygotowanie pracowników do funkcjonowania w nowym modelu.


  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  Zakres przedmiotowy inwestycji wspieranych w ramach działania 1.4.3. i stanowisących koszty kwalifikowane obejmują::

  • wsparcie w poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.),,

  • elementem uzupełniającym projekt mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).


  Poziom dofinansowania projektów:

  50% kosztów kwalifikowalnych projektu - dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych oraz Średnich Przedsiębiorstw oraz grupa MŚP.


  Kwota dofinansowania projektu:

  Minimalna - 20 000,00 PLN


  Termin naboru wniosków:

  Początek - 29 lipca 2016,

  Koniec - 29 sierpnia 2016.
  Zaprszamy do kontaktu:
  • Dane teleadresowe Lean-Soft

   LEAN-SOFT Sp. z o.o.

   ul. Sobieskiego 11/E6

   40-082 Katowice

   Tel.:+48 (0)510 961 697

   biuro@lean-soft.com

   Fax: 32 700 36 48

   Kapitał zakładowy: 40 000 zł, NIP PL9542739545, Regon 243061536

  Uwaga: Powyższy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.